Hantering av personuppgifter 

Då det är viktigt för oss inom VBM, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, är vi öppna hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.


Vår policy för personuppgiftshantering 

Syftet med vår policy för personuppgiftshantering är för att säkerställa att VBM hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar strukturerad samt ostrukturerad data. Policyn är förankrad hos all vår personal. 


Varje personuppgiftsbehandling skall ske enligt följande principer: 

• Laglighet 

• Ändamålsbegränsning 

• Uppgiftsminimering 

• Korrekthet 

• Lagringsminimering 

• Integritet och konfidentialitet 


Arkivering av mejl, interna och externa etc. skall se under en begränsad tid/ inte längre än vad behovet är. 


Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst en gång per år. 


Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet skall utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. 


Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR skall alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och skall vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal. 


Klicka på länken för att läsa VBMs policy i sin helhet.


Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


Varför behöver vi dina personuppgifter? 

Informationen är både sådan som du lämnar till oss och som vi samlar in för dig som anställd, arbetssökande, kund eller leverantör. 


VBM kan även komma att registrera dina personuppgifter i samband med: 

• Att du besöker vår webbplats 

• Att du kontaktar oss via e-post, telefon eller sociala medier 


Uppgifterna lagras i vårt datasystem och blir ett stöd i vår verksamhet. Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt och erbjuda tjänster som är anpassade för dig.


Ditt besök på vår webbplats 

När du besöker vår hemsida samlar vi in din IP-adress, geografisk position och sökintressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.


Lämnar vi ut din data till tredje part? 

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi ger inte ut dina uppgifter till vem som helst och skulle aldrig sälja dina uppgifter. 


Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Detta innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten som vi anger.


Hur tillmötesgår vi dina rättigheter? 

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enl lag. Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av VBM och i så fall få en kopia på dessa uppgifter samt information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). 


Du har även rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandlingen och begära en begränsning av din personuppgiftsbehandling. Observera dock att det kan finnas rättsliga förpliktelser för VBM som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.


Kontakt 

Om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via mejl till info@VBM-ab.se eller via telefon 0920-25 30 00.