PÅLASTNINGSZONER BANDTRANSPORTÖRER

Pålastningen är vanligtvis den kritiska punkten på transportbanden där många typer av skador kan uppstå. Materialets fallhöjd, storlek, hastighet är faktorer som samverkar och orsakar skador på både transportband, bandtransportör och rullar.
Problem som praktiskt taget elimineras helt med pålitliga pålastningssystem.


Produktblad

Pålastningsvagga TBK

Lågfriktionsbalk


Punktfilter


Spar Gamat

Sparet Ex

Sparmat

Spargamat AC

Spar AC