BANDSTYRNING AV TRANSPORTBAND

En av de vanligaste orsakerna till anläggningars driftstopp är sidovandring av transportband dvs när bandet inte är ordentligt centrerat i förhållande till transportbandets ram. Sidovandring utgör ett problem särskilt på returpart. Bandets sidovandring kan vara permanent eller tillfälligt. Orsakerna kann vara många. I extrema fall kan bandkanten köra mot transportbandet ram och detta kan resultera i allvarliga skador av bandet och transportörens ram.


Produktblad

 


Spar AC