PROCESSVENTILATION FÖR INDUSTRI OCH VERKSTAD

De flesta är medvetna om att oren luft påverkar människor, maskiner och utrustning negativt. Att välja ut ett filter eller filtermedia inom industrin är/blir ofta en balansgång mellan miljökrav – produktionskapacitet – material.
Med 20 års erfarenhet av filter och filtermedia har vi lärt oss de olika branschernas krav samt kommit i kontakt med många olika applikationer och ”problem”. Vi arbetar både med våta (vattenskrubbers) och torra tekniker, med både stoft och oljedimma och kan leverera allt ifrån komponenter till nyckelfärdiga lösningar.

Till de flesta applikationer där behov finns av att filtrera stoftbemängd luft kan vi idag leverera filteranläggningar upp till 50 000 m3/h och utför service på anläggningar upp till 1000000 m3/h med tillgång till ett brett sortiment av högklassiga filtermedia.
Vi har också under senare år sett en ökad efterfrågan på moderniseringar och uppgraderingar av äldre installationer ofta kopplat till utsläppskrav eller kapacitet. Inom begreppet service finns allt från tillståndskontroll till fullserviceavtal samt även besiktningar, läckagekontroll, flödesmätningar samt systembalanseringar.

Vi har lösningar för ventilation som passar för såväl tung industri som till mekanisk verkstad eller bilverkstad. Det betyder att vi har, filteranläggningar, filtermedia, slussutmatningar, cellmatare, ventiler, fläktar, rörsystem, utsugsarmar, avgasutsug, svetsutsug, oljedimma mm. som passar alla miljöer

Våra leverantörer:

vill du veta mer kontakta oss


*Namn:
Företag:
*E-post:
Telefon
*Meddelande:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Ny kod
Ange koden som syns i bilden ovan.
(Detta för att undvika automatiserad spam)
Ange kod: